ДОКАТО СИ ЖИВ - БЪДИ ЗДРАВ !

КОНСЕРВАНТИТЕ

 

1. Консерванти - вещества, които удължават срока на съхранение на храните, като предотвратяват развалата им, причинена от микроорганизми.

2. Антиоксиданти - вещества, които удължават срока на съхранение на храните, като ги предпазват от развала, причинена от окисление, като гранясването на мазнините и промените в цвета.

3. Киселини - вещества, които повишават киселинността на храните и/или им придават кисел вкус.

4. Регулатори на киселинността - вещества, които променят или контролират киселинността или алкалността на храните.

5. Антипенители - вещества, които предпазват или намаляват образуването на пяна.

6. Антислепващи агенти - вещества, които намаляват слепването на отделните частици на храните.

7. Пълнители - вещества, които увеличават обема на храната, без това да се отразява на енергийната й стойност.

8. Емулгатори - вещества, които подпомагат образуването и поддържането на хомогенна смес от две или повече несмесими фази, като масло и вода в храните.

9. Емулгаторни соли - вещества, които превръщат протеините, съдържащи се в храната, в дисперсна форма, като по този начин придават хомогенното разпределение на мазнината и другите съставки.

10. Втвърдители - вещества, които предизвикват или поддържат тъканите на плодовете и зеленчуците в твърдо състояние или взаимодействат с желиращите агенти за засилване на желеобразуването.

11. Овкусители - вещества, които засилват съществуващ вкус и/или аромат на храната.

12. Пенообразуватели - вещества, които спомагат за образуването на хомогенна дисперсия на газообразна фаза в течна или твърда храна.

13. Желиращи агенти - вещества, които придават консистенция на храната чрез образуване на гел.

14. Глазиращи агенти - вещества, които, приложени към външната повърхност на храната, й придават лъскав вид или образуват предпазно покритие.

15. Влагозадържащи агенти - вещества, които предпазват храната от изсушаване, като предпазват от атмосферния въздух с ниска влажност или подпомагат разпръскването на прахообразен материал в течна среда.

16. Носители, включително разтвори с тези качества - вещества, които се използват за разтваряне, разреждане или разпръскване, като физически модифицират добавката, без да засягат технологичните й свойства (и без самите те да имат технологичен ефект), за да улеснят нейната употреба.

17. Модифицирани нишестета - вещества, получени чрез една или повече химически обработки на хранителни нишестета, които може да са преминали през физическо или ензимно третиране и могат да бъдат киселинно или алкално втечнени или избелени.

18. Опаковъчни газове - газове освен въздух, въвеждани в опаковката преди, по време на или след поставяне на храната в нея.

19. Набухватели - вещества или комбинация от вещества, които отделят газ и по този начин увеличават обема и набухването на тестото.

20. Комплексообразуватели - вещества, които образуват химически комплекси с метални йони.

21. Стабилизатори - вещества, които спомагат за поддържането на физико-химичното състояние на храната; стабилизаторите включват вещества, които спомагат за поддържането на хомогенна дисперсия от две или повече несмесими вещества в храната, вещества, които стабилизират, задържат или засилват съществуващия цвят на храната и вещества, които повишават свързващия капацитет на храната, включително създаването на разклонени връзки между протеините, което дава възможност да се свържат отделните частици от храната във възстановена храна.

22. Сгъстители - вещества, които увеличават вискозитета на храната.

23. Агенти за обработка на брашна, освен емулгаторите - вещества, които се прибавят към брашно или тесто, за да подобрят хлебопекарните им качества.

24. Оцветители - вещества, които се влагат в храни за подсилване или възстановяване на цвета. Те включват и естествени съставки на храната, и естествени източници, които обикновено не се консумират като храна и не се възприемат като съставка на храната. За оцветители се приемат и извлеци от храни или други естествени източници, получени чрез физическа и/или химическа екстракция, довела до избирателно извличане на пигментни и ароматични вещества.

25. Подсладители - вещества, които се използват при приготвяне на храната за придаване на сладък вкус или които се продават като трапезни подсладители на крайния потребител.

26. Пропеланти - газове, различни от въздух, които изтласкват храната от опаковката й.

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 и 2

Добавки, разрешени да се влагат във всички храни в съответствие с принципа "Колкото е необходимо"(кн)

Раздел А: Списък на добавките

Е №

Наименование

1

2

Е 170

Калциев карбонат

Е 260

Оцетна киселина

Е 261

Калиев ацетат

Е 262

Натриеви ацетати

 

(i) Натриев ацетат

 

(ii) Натриев хидроген ацетат (натриев

 

диацетат)

Е 263

Калциев ацетат

Е 270

Млечна киселина

Е 290

Въглероден диоксид

Е 296

Ябълчна киселина

Е 300

Аскорбинова киселина

Е 301

Натриев аскорбат

Е 302

Калциев аскорбат

Е 304

Естери на аскорбиновата киселина с мастни

 

киселини

 

(i) Аскорбил палмитат

 

(ii) Аскорбил стеарат

Е 306

Токоферол - обогатен екстракт

Е 307

Алфа-токоферол

Е 308

Гама-токоферол

Е 309

Делта-токоферол

Е 322

Лецитини

Е 325

Натриев лактат

Е 326

Калиев лактат

E 327

Калциев лактат

Е 330

Лимонена киселина

Е 331

Натриеви цитрати

 

(i) Мононатриев цитрат

 

(ii) Динатриев цитрат

 

(iii) Тринатриев цитрат

Е 332

Калиеви цитрати

 

(i) Монокалиев цитрат

 

(ii) Трикалиев цитрат

Е 333

Калциеви цитрати

 

(i) Монокалциев цитрат

 

(ii) Дикалциев цитрат

 

(iii) Трикалциев цитрат

Е 334

Винена киселина (L ( + ) - )

Е 335

Натриеви тартарати

 

(i) Мононатриев тартарат

 

(ii) Динатриев тартарат

Е 336

Калиеви тартарати

 

(i) Монокалиев тартарат

 

(ii) Дикалиев тартарат

Е 337

Калиево натриев тартарат

Е 350

Натриеви малати

 

(i) Натриев малат

 

(ii) Натриев хидроген малат

Е 351

Калиев малат

Е 352

Калциеви малати

 

(i) Калциев малат

 

(ii) Калциев хидроген малат

Е 354

Калциев тартарат

Е 380

Триамониев цитрат

Е 400

Алгинова киселина

Е 401

Натриев алгинат

Е 402

Калиев алгинат

Е 403

Амониев алгинат

Е 404

Калциев алгинат

Е 406

Агар

Е 407

Карагенан(1)

Е 407а

Преработени "eucheuma" водорасли(1)

Е 410

Гума локуст бийн (гума от плодове на

 

рожково дърво)(2)

Е 412

Гума гуар (2)

Е 413

Трагакант

Е 414

Гума арабика (акациева гума)

Е 415

Гума ксантан (2)

Е 417

Гума тара (2)

Е 418

Гума джелан

Е 422

Глицерол

Е 440

Пектини(1)

 

(i) Пектин

 

(ii) Амидиран пектин

Е 460

Целулоза

 

(i) Микрокристална целулоза

 

(ii) Целулоза на прах

Е 461

Метил целулоза

Е 463

Хидроксипропил целулоза

Е 464

Хидроксипропил метил целулоза

Е 465

Етил метил целулоза

Е 466

Карбокси метил целулоза

 

Натриева карбокси метил целулоза

 

Гума целулоза

E 469

Ензимно хидролизирана карбокси метил

 

целулоза

 

Ензимно хидролизирана гума целулоза

Е 470 а

Натриеви, калиеви и калциеви соли на

 

 

Е 470 b

Магнезиеви соли на мастни киселини

Е 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472 а

Естери на оцетната киселина с моно- и

 

диглицериди на мастни киселини

Е 472 b

Естери на млечната киселина с моно- и

 

диглицериди на мастни киселини

Е 472 c

Естери на лимонената киселина с моно-

 

и диглицериди на мастни киселини

Е 472 d

Естери на винената киселина с моно- и

 

диглицериди на мастни киселини

Е 472 е

Естери на моно- и диацетилна винена кисе-

 

лина с моно- и диглицериди на мастни кисе-

 

лини

Е 472 f

Смесени естери на оцетната и винената ки-

 

селини с моно- и диглицериди на мастни ки-

 

селини

Е 500

Натриеви карбонати

 

(i) Натриев карбонат

 

(ii) Натриев хидроген карбонат

 

(iii) Натриев сескикарбонат

Е 501

Калиеви карбонати

 

(i) Калиев карбонат

 

(ii) Калиев хидроген карбонат

Е 503

Амониеви карбонати

 

(i) Амониев карбонат

 

(ii) Амониев хидроген карбонат

Е 504

Магнезиеви карбонати

 

(i) Магнезиев карбонат

 

(ii) Магнезиев хидроксид карбонат (синоним:

 

Магнезиев хидроген карбонат)

Е 507

Солна киселина

Е 508

Калиев хлорид

Е 509

Калциев хлорид

Е 511

Магнезиев хлорид

Е 513

Сярна киселина

Е 514

Натриеви сулфати

 

(i) Натриев сулфат

 

(ii) Натриев хидроген сулфат

Е 515

Калиеви сулфати

 

(i) Калиев сулфат

 

(ii) Калиев хидроген сулфат

Е 516

Калциев сулфат

Е 524

Натриев хидроксид

Е 525

Калиев хидроксид

Е 526

Калциев хидроксид

Е 527

Амониев хидроксид

Е 528

Магнезиев хидроксид

Е 529

Калциев оксид

Е 530

Магнезиев оксид

Е 570

Мастни киселини

Е 574

Глюконова киселина

Е 575

Глюконо-делта-лактон

Е 576

Натриев глюконат

Е 577

Калиев глюконат

Е 578

Калциев глюконат

Е 640

Глицин и натриевата му сол

Е 920

L - Цистеин (3)

Е 938

Аргон

Е 939

Хелий

Е 941

Азот

Е 942

Азотен оксид

Е 948

Кислород

Е 949

Водород

Е 1103

Инвертаза

Е1200

Полидекстроза

Е 1404

Окислено нишесте

Е 1410

Мононишестен фосфат

Е 1412

Динишестен фосфат

Е 1413

Фосфориран динишестен фосфат

Е 1414

Ацетилиран динишестен фосфат

Е 1420

Ацетилирано нишесте

Е 1422

Ацетилиран динишестен адипат

Е 1440

Хидроксипропил нишесте

Е 1442

Хидроксипропил динишестен фосфат

Е 1450

Октенилсукцинат нишесте натрий

Е 1451

Ацетилирано окислено нишесте

(1) - Могат да бъдат стандартизирани със захари, които се обявяват след Е №-ра на добавката.

(2) - Не могат да се използват за получаване на дехидрирани храни, които при консумация ще се рехидрират.

(3) - Може да се използва само за подобрители на брашно.

Раздел Б: Храни, в които се разрешава да се влагат определени добавки от раздел А и техните максимални нива

Храни

Добавка

Максимално

 

 

ниво

1

2

3

Какаови и

Е 330 Лимонена киселина

0,5 %

шоколадови

Е 322 Лецитин

кн

изделия

Е 334 Винена киселина

0,5 %

 

Е 422 Глицерол

кн

 

Е 471 Моно и диглицериди

кн

 

на мастните киселини

 

 

Е 170 Калциев карбонат

7 % за суха

 

Е 500 Натриеви карбонати

маса без

 

Е 501 Калиеви карбонати

мазнини,

 

Е 503 Амониеви карбонати

изразено

 

Е 504 Магнезиеви карбо-

като калие-

 

нати

ви карбо-

 

 

нати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е 524 Натриев хидроксид

 

 

Е 525 Калиев хидроксид

 

 

Е 526 Калциев хидроксид

 

 

Е 527 Амониев хидроксид

 

 

Е 528 Магнезиев хидроксид

 

 

Е 530 Магнезиев оксид

 

 

Е 414 Гума арабика

кн (само

 

 

като глази-

 

 

ращи аген

 

 

ти)

 

Е 440 Пектини

 

Плодови со-

Е 300 Аскорбинова кисе-

кн

кове и нек-

лина

 

тари

 

 

Сок от ананас

Е 296 Ябълчна киселина

3 g/l

Нектари

Е 330 Лимонена киселина

5 g/l

 

Е 270 Млечна киселина

5 g/l

Гроздов сок

Е 170 Калциев карбонат

кн

 

Е 336 Калиеви тартарати

кн

Плодови

Е 330 Лимонена киселина

3 g/l

сокове

 

 

Конфитюри и

Е 440 Пектини

кн

желета (екст-

Е 270 Млечна киселина

 

ра качество)

Е 296 Ябълчна киселина

 

 

Е 300 Аскорбинова кисе-

 

 

лина

 

 

Е 327 Калциев лактат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

 

Е 334 Винена киселина

 

 

Е 335 Натриеви тартарати

 

 

Е 350 Натриеви малати

 

 

Е 471 Моно и диглицери-

 

 

ди на мастни киселини

 

Конфитюри,

Е 440 Пектини

кн

желета и мар-

Е 270 Млечна киселина

 

малади, вклю-

E 296 Ябълчна киселина

 

чително ниско-

Е 300 Аскорбинова кисе-

 

енергийни

лина

 

продукти

Е 327 Калциев лактат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

 

Е 334 Винена киселина

 

 

Е 335 Натриеви тартарати

 

 

Е 350 Натриеви малати

 

 

Е 400 Алгинова киселина

10 g/l (ин-

 

 

дивидуал

 

 

но или в

 

 

комбина-

 

 

ция)

 

Е 401 Натриев алгинат

 

 

Е 402 Калиев алгинат

 

 

Е 403 Амониев алгинат

 

 

Е 404 Калциев алгинат

 

 

Е 406 Агар

 

 

Е 407 Карагенан

 

 

Е 410 Гума локуст бийн

 

 

Е 412 Гума гуар

 

 

Е 415 Гума ксантан

 

 

Е 418 Гума джелан

 

 

Е 471 Моно и диглицери-

кн

 

ди на мастни киселини

 

 

Е 509 Калциев хлорид

 

 

Е 524 Натриев хидроксид

 

Частично

Е 300 Аскорбинова

кн

дехидратирани

киселина

 

или напълно

Е 301 Натриев аскорбат

 

дехидратирани

Е 304 Мастно-киселинни

 

млека

естери на аскорбиновата

 

 

киселина

 

 

 

 

 

 

 

 

Е 322 Лецитини

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 407 Карагенан

 

 

Е 500 (ii) Натриев бикар-

 

 

бонат

 

 

Е 501 (ii) Калиев бикар-

 

 

бонат

 

 

Е 509 Калциев хлорид

 

Растителни

Е 401 Натриев алгинат

кн

"сметани"

Е 402 Калиев алгинат

 

пастьоризи-

Е 407 Карагенан

 

рани

Е 466 Натриева карбокси

 

 

метил целулоза

 

 

Е 471 Моно- и диглицери-

 

 

ди на мастни киселини

 

Замразени и

Е 296 Ябълчна киселина

кн (само за

дълбоко зам-

 

белени

разени непре-

 

картофи)

работени пло-

 

 

дове и зелен-

 

 

чуци; предва-

 

 

рително паке-

 

 

тирани, зам-

 

 

разени непре-

 

 

работени пло-

 

 

дове и зелен-

 

 

чуци готови

 

 

за консумация

 

 

и предварител-

 

 

но пакетирани

 

 

непреработе-

 

 

ни и белени

 

 

картофи

 

 

Компоти

Е 300 Аскорбинова

кн

 

киселина

 

 

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 440 Пектин

кн (само за

 

 

компот,

 

 

различен

 

 

от ябъл-

 

 

ков)

 

Е 509 Калциев хлорид

кн

Непреработе-

Е 333 Калциеви цитрати

кн

на риба, рако-

 

 

образни и ме-

 

 

котели, вклю-

 

 

чително зам-

 

 

разени и дъл-

 

 

боко замразени

 

 

Ориз за бързо

Е 471 Моно- и диглицери-

кн

приготвяне

ди на мастни киселини

 

 

Е 472 а Естери на моно- и

 

 

диглицериди на мастни ки-

 

 

селини с оцетна киселина

 

Неемулгира-

Е 304 Естери на аскорби-

кн

ни масла и

новата киселина с мастни

 

мазнини от

киселини

 

животински

Е 306 Екстракт, богат на

 

или растите-

токоферол

 

лен произход

Е 307 Алфа-токоферол

 

(с изключение

Е 308 Гама-токоферол

 

на зехтин и

Е 309 Делта-токоферол

 

зехтин първа

Е 322 Лецитини

30 g/l

пресовка)

Е 471 Моно- и диглице-

10 g/l

 

риди на мастни киселини

 

 

Е 330 Лимонена киселина

кн

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

Неемулгира-

Е 270 Млечна киселина

кн

ни масла и

Е 300 Аскорбинова ки-

 

мазнини от

селина

 

животински

Е 304 Естери на аскорби-

 

или растите-

новата киселина с мастни

 

лен произход

киселини

 

(с изключе-

Е 306 Екстракт, богат на

 

ние на зехтин

токоферол

 

и зехтин пър-

Е 307 Алфа-токоферол

 

ва пресовка)

Е 308 Гама-токоферол

 

специално

Е 309 Делта-токоферол

 

предназна-

Е 322 Лецитини

30 g/l

чени за гот-

Е 471 Моно- и диглице-

 

вене и/или

риди на мастни киселини

10 g/l

пържене,

Е 472 с Естери на лимоне-

кн

или за при-

ната киселина с моно- и

 

готвяне на

диглицериди на мастни

 

сос

киселини

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

Рафиниран

Е 307 Алфа-токоферол

200 mg/l

зехтин (вклю-

 

 

чително мас-

 

 

ло от масли-

 

 

нова пресовка)

 

 

Зрели сирена

Е 170 Калциев карбонат

кн

 

Е 504 Магнезиеви карбо-

 

 

нати

 

 

Е 509 Калциев хлорид

 

 

Е 575 Глюконо-делта-

 

 

лактон

 

Сирене тип

Е 260 Оцетна киселина

кн

Моцарела

Е 270 Млечна киселина

кн

(Mozzarella)

Е 330 Лимонена киселина

 

и пресни

Е 460 (ii) Целулоза на прах

кн (само за

сирена

 

настърга

 

 

но сирене

 

 

или наря-

 

 

зано на фи-

 

 

лийки)

 

Е 575 Глюконо-делта-

 

 

лактон

 

Консервира-

Е 260 Оцетна киселина

кн

ни и бутили-

Е 261 Калиев ацетат

 

рани плодове

Е 262 Натриеви ацетати

 

и зеленчуци

Е 263 Калциев ацетат

 

 

Е 270 Млечна киселина

 

 

Е 296 Ябълчна киселина

 

 

Е 300 Аскорбинова ки-

 

 

селина

 

 

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

Е 325 Натриев лактат

 

 

Е 326 Калиев лактат

 

 

Е 327 Калциев лактат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

 

Е 334 Винена киселина

 

 

Е 335 Натриеви тартарати

 

 

Е 336 Калиеви тартарати

 

 

Е 337 Натриево калиев

 

 

тартарат

 

 

Е 509 Калциев хлорид

 

 

Е 575 Глюконо-делта-

 

 

лактон

 

Печива от

Е 300 Аскорбинова ки-

кн

типа Гехакт

селина

 

(Gehakt)

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

E 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

Предварител-

Е 300 Аскорбинова ки-

кн

но пакетира-

селина

 

но прясно

Е 301 Натриев аскорбат

 

смляно месо

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 331 Натриеви цитрати

 

 

Е 332 Калиеви цитрати

 

 

Е 333 Калциеви цитрати

 

Хляб, при-

Е 260 Оцетна киселина

кн

готвен един-

Е 261 Калиев ацетат

 

ствено от

Е 262 Натриеви ацетати

 

следните

Е 263 Калциев ацетат

 

съставки:

Е 270 Млечна киселина

 

пшеничено

Е 300 Аскорбинова ки-

 

брашно, вода,

селина

 

мая, готвар-

Е 301 Натриев аскорбат

 

ска сол

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

Е 304 Естери на аскорби-

 

 

новата киселина с маст-

 

 

ни киселини

 

 

Е 322 Лецитини

 

 

Е 325 Натриев лактат

 

 

Е 326 Калиев лактат

 

 

Е 327 Калциев лактат

 

 

Е 471 Моно и диглицери-

 

 

ди на мастни киселини

 

 

Е 472a Естери на моно-

 

 

и диглицериди на мастни

 

 

киселини с оцетна к-на

 

 

Е 472d Естери на моно-

 

 

и диглицериди на мастни

 

 

киселини с винена к-на

 

 

Е 472e Естери на моно-

 

 

и диглицериди на маст-

 

 

ни киселини с моно- и

 

 

диацетил винена киселина

 

 

Е 472f Естери на моно-

 

 

и диглицериди на мастни

 

 

киселини със смес оцетна

 

 

и винена киселини

 

Хляб от типа

Е 260 Оцетна киселина

кн

франзела

Е 261 Калиев ацетат

 

(Pain courant

Е 262 Натриеви ацетати

 

Francais)

Е 263 Калциев ацетат

 

 

Е 270 Млечна киселина

 

 

Е 300 Аскорбинова кисе-

 

 

лина

 

 

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 302 Калциев аскорбат

 

 

Е 304 Естери на аскорби-

 

 

новата киселина с маст-

 

 

ни киселини

 

 

Е 322 Лецитини

 

 

Е 325 Натриев лактат

 

 

Е 326 Калиев лактат

 

 

Е 327 Калциев лактат

 

 

Е 471 Моно- и диглице-

 

 

риди на мастни киселини

 

Тестени по-

Е 270 Млечна киселина

кн

луфабрикати

Е 300 Аскорбинова кисе-

 

 

лина

 

 

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 322 Лецитини

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 334 Винена киселина

 

 

Е 471 Моно- и диглицери-

 

 

ди на мастни киселини

 

 

Е 575 Глюконо-делта-

 

 

лактон

 

Вина, шампа-

Добавки, разрешени съг-

 

низирани вина

ласно Закона за виното и

 

и частично

спиртните напитки и На-

 

ферментирал

редбата за разрешените

 

гроздов сок

енологични практики и

 

(шира)

обработки и контрол по

 

 

тяхното извършване

 

Бира

Е 270 Млечна киселина

кн

 

Е 300 Аскорбинова кисе-

 

 

лина

 

 

Е 301 Натриев аскорбат

 

 

Е 330 Лимонена киселина

 

 

Е 414 Гума арабика

 

Гъши черен

Е 300 Аскорбинова кисе-

кн

дроб (Foie gras,

лина

 

foie gras entire,

Е 301 Натриев аскорбат

 

blocs de foie

 

 

gras)

 

 

Плодови соко-

Е 440 Пектини

3 g/l

ве и нектари

 

 

от ананас и

 

 

плодове от

 

 

пасифлора

 

 

Нарязани и

Е 170 Калциев карбонат

кн

настъргани

Е 504 Магнезиеви кар-

 

зрели сирена

бонати

 

 

Е 509 Калциев хлорид

 

 

Е 575 Глюконо-делта-

 

 

лактон

 

 

Е 460 Целулози

 

Масло от ки-

Е 500 Натриеви карбонати

кн

села сметана

 

 

UHT козе

Е 331 Натриеви цитрат

4 g/l

мляко

 

 

Кестени в

 

 

течност

Е 410 Гума локуст бийн

кн

 

Е 412 Гума гуар

 

 

Е 415 Гума ксантан

 

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1

Добавки, разрешени да се влагат в храни за кърмачета и малки деца

Млеката и храните за кърмачета и малки деца могат да съдържат гума арабика (Е 414) и силициев диоксид (Е 551) в резултат на присъствието им в хранителни вещества, добавени към храната в количества не повече от 150 g/kg за Е 414 и 10 g/kg от Е 551, както и манитол (Е 421), когато е носител на витамин В12 (1 част от витамин В12 към 1000 части манитол). Присъствието на Е 414 в продукта, готов за консумация, не трябва да бъде повече от 10 mg/kg.

Млеката и храните за кърмачета и малки деца могат да съдържат октенил сукцинат нишесте натрий (Е 1450), като резултат от добавката на смеси от витамини или полиненаситени мастни киселини. Остатъкът от Е 1450 в продукта, готов за консумация, не трябва да бъде повече от 100 mg/kg за смесите от витаминни препарати и 1000 mg/kg за смесите от полиненаситени мастни киселини.

Натриев L - аскорбат (Е 301) може да се съдържа в нива - Кн, в покритията на добавките към храни от полиненаситени мастни киселини. Не трябва да се съдържа Натриев L - аскорбат (Е 301) повече от 75 mg/l в готовите за консумация храни.

Раздел А: Добавки, разрешени да се влагат в млека за кърмачета до 4 - 6 месеца в добро здраве

1. За производство на кисели млека се допускат само непатогенни култури, продуциращи L(+) млечна киселина.

2. Когато в храната са добавени повече от едно от следните вещества - Е 322, Е 471, Е 472с и Е 473, максималното ниво, допустимо за съдържанието на всяко едно от тях, се намалява пропорционално в храната.

E №

Наименование

Максимално ниво

1

2

3

Е 270

Млечна киселина

кн

 

(L/+)

 

Е 330

Лимонена киселина

кн

Е 338

Фосфорна киселина

В съответствие с Наред-

 

 

бата за изискванията

 

 

към състава, характе-

 

 

ристиките и наименова-

 

 

нията на храните за кър-

 

 

мачета (обн., ДВ, бр. 57

 

 

от 2001 г.)

Е 306

Токоферол-екстракт

10 mg/l

Е 307

Алфа-токоферол

индивидуално или в

Е 308

Гама-токоферол

комбинация

Е 309

Делта-токоферол

 

Е 322

Лецитини

1 g/l

Е 471

Моно- и диглицериди

4 g/l

Е 304

L-аскорбил палмитат

10 mg/l

Е 331

Натриеви цитрати

2 g/l

Е 332

Калиеви цитрати

индивидуално или в

 

 

комбинация и в съответ-

 

 

ствие с ограниченията,

 

 

поставени в Наредбата

 

 

за изискванията към

 

 

състава, характеристи-

 

 

ките и наименованията

 

 

на храните за кърмачета

Е 339

Натриеви фосфати

1 g/l изразено като Р2 05

Е 340

Калиеви фосфати

индивидуално или в

 

 

комбинация в съответ-

 

 

ствие с Наредбата за

 

 

изискванията към със-

 

 

тава, характеристиките

 

 

и наименованията на

 

 

храните за кърмачета

Е 412

Гума Гуар

1 g/l, когато течният про-

 

 

дукт съдържа частично

 

 

хидролизирани белтъци

 

 

в съответствие с Наред-

 

 

бата за изискванията

 

 

към състава, характе

 

 

ристиките и наименова

 

 

нията на храните за кър-

 

 

мачета

Е 472с

Естери на лимонена-

7,5 g/l в прахообразна

 

та киселина с моно-

форма

 

и диглицериди на

9 g/l в течна форма, ко-

 

мастни киселини

гато продуктът съдър-

 

 

жа частично хидролизи

 

 

рани белтъци, пептиди

 

 

или амино-киселини и е

 

 

в съответствие с Наред-

 

 

бата за изискванията

 

 

към състава, характе-

 

 

ристиките и наименова-

 

 

нията на храните за кър-

 

 

мачета

Е 473

Естери на мастните

120 mg/l в продукти, съ-

 

киселини и захароза

държащи хидролизира-

 

 

ни белтъци, пептиди или

 

 

амино-киселини

Раздел Б: Добавки, разрешени да се влагат в млека за кърмачета над 4 месеца в добро здраве

1. За производство на кисели млека се допускат само непатогенни култури, продуциращи L(+) млечна киселина.

2. Когато в храната са добавени повече от едно от следните вещества - Е 322, Е 471, Е 472с и Е 473, максималното ниво, допустимо за съдържанието на всяко едно от тях, се намалява пропорционално в храната.

3. Когато в храната са добавени повече от едно от следните вещества - Е 407, Е 410 и Е 412, максималното ниво, допустимо за съдържанието на всяко едно от тях, се намалява пропорционално в храната.

E №

Наименование

Максимално ниво

1

2

3

Е 270

Млечна киселина

кн

 

(L/+)

 

Е 330

Лимонена киселина

кн

Е 306

Токоферол-екстракт

10 mg/l

Е 307

Алфа-токоферол

индивидуално или в

Е 308

Гама-токоферол

комбинация

Е 309

Делта-токоферол

 

E 338

Фосфорна киселина

В съответствие с Наред-

 

 

бата за изискванията

 

 

към състава, характе-

 

 

ристиките и наименова-

 

 

нията на храните за кър-

 

 

мачета

Е 440

Пектини

5 g/l само в кисели млека

Е 322

Лецитини

1 g/l

Е 471

Моно- и диглицериди

4 g/l

Е 407

Карагенан

0,3 g/l

Е 410

Гума локуст бийн

1 g/l

Е 412

Гума гуар

1 g/l

Е 304

L-аскорбил палмитат

10 mg/l

Е 331

Натриеви цитрати

2 g/l

Е 332

Калиеви цитрати

индивидуално или в

 

 

комбинация, в съответ-

 

 

ствие с Наредбата за

 

 

изискванията към със-

 

 

тава, характеристиките

 

 

и наименованията на

 

 

храните за кърмачета

Е 339

Натриеви фосфати

1 g/l изразено като Р2О5

Е 340

Калиеви фосфати

индивидуално или в

 

 

комбинация, в съответ-

 

 

ствие с Наредбата за

 

 

изискванията към със-

 

 

тава, характеристиките

 

 

и наименованията на

 

 

храните за кърмачета

Е 472с

Естери на лимонена-

7,5 g/l в прахообразна

 

та киселина и моно-

форма

 

и диглецириди на

9 g/l в течна форма, ко-

 

мастни киселини

гато съдържат частично

 

 

хидролизирани белтъци,

 

 

пептиди или амино-ки-

 

 

селини, в съответствие

 

 

с Наредбата за изисква-

 

 

нията към състава, ха-

 

 

рактеристиките и наи-

 

 

менованията на храни-

 

 

те за кърмачета

Е 473

Естери на мастните

120 mg/l в продукти, съ-

 

киселини и захароза

държащи хидролизира-

 

 

ни белтъци, пептиди или

 

 

амино-киселини

Раздел В: Добавки, разрешени да се влагат в храни за кърмачета и малки деца в добро здраве

E №

Наименование

Храни

Максимално

 

 

 

ниво

1

2

3

4

Е 170

Калциеви

Готови детски

кн

 

карбонати

храни за кърма-

(само за кори-

 

 

чета

гиране на рН)

Е 260

Оцетна

 

 

 

киселина

 

 

Е 261

Калиев ацетат

 

 

Е 262

Натриеви

 

 

 

ацетати

 

 

Е 263

Калциев

 

 

 

ацетат

 

 

Е 270

Млечна кисе-

 

 

 

лина(1)

 

 

Е 296

Ябълчна кисе-

 

 

 

лина(1)

 

 

Е 325

Натриев

 

 

 

лактат(1)

 

 

Е 326

Калиев

 

 

 

лактат(1)

 

 

Е 327

Калциев

 

 

 

лактат(1)

 

 

Е 330

Лимонена

 

 

 

киселина

 

 

Е 331

Натриеви

 

 

 

цитрати

 

 

Е 332

Калиеви

 

 

 

цитрати

 

 

Е 333

Калциеви

 

 

 

цитрати

 

 

Е 507

Солна кисе-

 

 

 

лина

 

 

Е 524

Натриев хид-

 

 

 

роксид

 

 

Е 525

Калиев хид-

 

 

 

роксид

 

 

Е 526

Калциев хид-

 

 

 

роксид

 

 

Е 500

Натриеви кар-

Готови детски

кн

 

бонати

храни за кърма-

(само за на-

 

 

чета

бухватели)

Е 501

Калиеви кар-

 

 

 

бонати

 

 

Е 503

Амониеви

 

 

 

карбонати

 

 

Е 300

L-аскорбинова

 

Индивидуал-

 

киселина

 

но или в ком-

Е 301

Натриев

 

бинация като

 

L-аскорбат

 

аскорбинова

 

 

 

киселина

Е 302

Калциев

 

 

 

L-аскорбат

Напитки на ба-

0,3 g/kg

 

 

зата на плодове

 

 

 

и зеленчуци, со-

 

 

 

кове и храни за

 

 

 

кърмачета и

 

 

 

малки деца до 3 г.

 

 

 

Храни на зърне-

0,2 g/kg

 

 

на основа, съдър-

 

 

 

жащи мазнини,

 

 

 

вкл. бисквити и

 

 

 

сухари

 

Е 304

L-аскорбил

Зърнени храни

0,1 g/kg инди-

 

палмитат

съдържащи маз-

видуално или

Е 306

Токоферол-

нини, вкл. биск-

в комбинация

 

екстракт

вити, сухари и

 

Е 307

Алфа-

храни за кърма-

 

 

токоферол

чета

 

Е 308

Гама-

 

 

 

токоферол

 

 

Е 309

Делта-

 

 

 

токоферол

 

 

Е 338

Фосфорна

Готови детски

0,1 g/kg като

 

киселина

храни за кърма-

Р2О5 (само за

 

 

чета

коригиране

 

 

 

на рН)

Е 339

Натриеви

Зърнени храни

1 g/kg индиви-

 

фосфати

 

дуално или в

 

фосфати

 

изразено като

Е 341

Калциеви

 

Р2О5

 

фосфати

 

 

Е 322

Лецитини

Бисквити и су-

10 g/kg

 

 

хари, храни на

 

 

 

зърнена основа,

 

 

 

храни за кърма-

 

 

 

чета и малки де-

 

 

 

ца до 3 г.

 

Е 471

Моно- и диг-

Бисквити и су-

5 g/kg индиви-

 

лицериди на

хари, храни на

дуално или в

 

мастни кисе-

зърнена основа,

комбинация

 

лини

храни за кърма-

 

 

 

чета и малки де-

 

 

 

ца до 3 г.

 

Е 472а

Естери на оцет-

 

 

 

на киселина с

 

 

 

моно- и дигли-

 

 

 

цериди на ма-

 

 

 

стни киселини

 

 

Е 472b

Естери на млеч-

 

 

 

на киселина с

 

 

 

моно- и дигли-

 

 

 

цериди на маст-

 

 

 

ни киселини

 

 

Е 472с

Естери на ли-

 

 

 

монена кисе-

 

 

 

лина с моно- и

 

 

 

диглицериди

 

 

 

на мастни ки-

 

 

 

селини

 

 

Е 400

Алгинова

Десерти

0,5g/kg инди-

 

киселина

Пудинги

видуално или

 

 

 

в комбинация

Е 401

Натриев ал-

 

 

 

гинат

 

 

Е 402

Калиев ал-

 

 

 

гинат

 

 

Е 404

Калциев ал-

 

 

 

гинат

 

 

Е 410

Гума локуст

Готови детски

10 g/kg инди-

 

бийн

храни за кър-

видуално или

 

 

мачета

в комбинация

Е 412

Гума гуар

 

 

Е 414

Гума арабика

 

 

Е 415

Гума ксантан

Безглутенови

20 g/kg инди-

Е 440

Пектини

храни на зърне-

видуално или

 

 

на основа

в комбинация

Е 551

Силициев

Сухи зърнени

2 g/kg

 

диоксид

храни

 

Е 334

Винена кисе-

Бисквити и

5 g/kg като

 

лина (1)

сухари

остатък

Е 335

Натриев тар-

 

 

 

тарат (1)

 

 

Е 336

Калиев тар-

 

 

 

тарат (1)

 

 

Е 354

Калциев тар-

 

 

 

тарат (1)

 

 

Е 450а

Динатриев ди-

 

 

 

фосфат

 

 

Е 575

Глюконо-дел-

 

 

 

та-лактон

 

 

Е 1404

Нишесте-окис-

Готови детски

50 g/kg

 

лено

храни за кърма-

 

Е 1410

Мононишестен

чета

 

 

фосфат

 

 

Е 1412

Динишестен

 

 

 

фосфат

 

 

Е 1413

Фосфориран

 

 

 

динишестен

 

 

 

фосфат

 

 

Е 1414

Ацетилиран

 

 

 

динишестен

 

 

 

фосфат

 

 

Е 1420

Ацетилирано

 

 

 

нишесте

 

 

Е 1422

Ацетилиран

 

 

 

динишестен

 

 

 

адипинат

 

 

Е 1450

Октенилсукци-

 

 

 

нат нишесте

 

 

 

натрий

 

 

Е 333

Калциеви

В храни на

кн

 

цитрати (2)

плодова основа

 

 

 

с ниско въгле-

 

 

 

хидратно съдър-

 

 

 

жание

 

Е 341

Трикалциев

В десерти на

1 g/kg изразе-

 

фосфат (2)

плодова основа

но като P2О5

Е 1451

Ацетилирано

Готови детски

50 g/kg

 

нишесте-

храни за кър-

 

 

окислено

мачета

 

(1) Само L(+) форма.

(2) Не се прилага в раздел Г.

Раздел Г: Добавки, разрешени за влагане в храни със специално предназначение за кърмачета и малки деца, съгласно Наредба за изискванията към храните със специално предназначение (ДВ, бр. 107 от 2002 г.)

E №

Наименование

Максимал-

Специално

 

 

но ниво

предназначение

Е 401

Натриев

1 g/l

Над 4-месечна

 

алгинат

 

възраст за специ-

 

 

 

ални храни с

 

 

 

адаптиран със

 

 

 

тав при метабо-

 

 

 

литни наруше-

 

 

 

ния и за изцяло

 

 

 

сондово хранене

Е 405

Пропан 1,2

200 mg/l

Над 12-месечна

 

диол-алгинат

 

възраст при спе-

 

 

 

циални диети, за

 

 

 

деца с непоноси-

 

 

 

мост към краве

 

 

 

мляко или вроде-

 

 

 

ни метаболитни

 

 

 

нарушения

Е 410

Гума локус

10 g/l

От раждането, в

 

бийн

 

продукти за огра

 

 

 

ничаване на гас

 

 

 

тро-езофагеал-

 

 

 

ния рефлукс

Е 412

Гума гуар

10 g/l

От раждането, в

 

 

 

продукти в течна

 

 

 

форма, съдържа-

 

 

 

щи хидролизира-

 

 

 

ни белтъци, пеп

 

 

 

тиди или амино-

 

 

 

киселини в съот-

 

 

 

ветствие с На-

 

 

 

редбата за изи-

 

 

 

скванията към

 

 

 

състава, характе-

 

 

 

ристиките и наи-

 

 

 

менованията на

 

 

 

храните за кър-

 

 

 

мачета

Е 415

Гума ксантан

1,2 g/l

От раждането, в

 

 

 

продукти базира

 

 

 

ни на аминокисе-

 

 

 

лини или пепти-

 

 

 

ди при пациенти

 

 

 

със стомашно-

 

 

 

чревни пробле-

 

 

 

ми, белтъчна

 

 

 

малабсорбция

 

 

 

или вродени на

 

 

 

рушения в мета

 

 

 

болизма

Е 440

Пектини

10 g/l

От раждането, в

 

 

 

продукти използ-

 

 

 

вани при сто-

 

 

 

машно-чревни

 

 

 

нарушения

Е 466

Натриева хид-

10 g/l или

От раждането в

 

рокси метил-

kg

продукти изпол-

 

целулоза

 

звани за диетич-

 

 

 

но третиране на

 

 

 

метаболитни на-

 

 

 

рушения

Е 471

Моно- и диг-

5 g/l

От раждането, в

 

лицериди на

 

специализирани

 

мастните ки-

 

диети, особено

 

селини

 

тези, огранича-

 

 

 

ващи приема на

 

 

 

белтъци

Е 472c

Естери на ли-

7,5 g/l в хра-

От раждането

 

монената ки-

ни, предла-

 

 

селина с моно-

гани в пра-

 

 

и диглицериди

хообразна

 

 

на мастни ки-

форма

 

 

селини

9 g/l в хра-

 

 

 

ни, предла-

 

 

 

гани в течна

 

 

 

форма

 

Е 1450

Октенил сук-

20 g/l

При млека за

 

цинат нишесте

 

кърмачета

 

натрий

 

 

Приложение № 4 към чл. 11

Добавки, разрешени да се използват като консерванти и антиоксиданти

Раздел А1: Сорбати, бензоати и р-хидроксибензоати

Е №

Наименование

Съкра-

 

 

щения

Е 200

Сорбинова киселина

Со

Е 202

Калиев сорбат

 

Е 203

Калциев сорбат

 

Е 210

Бензоена киселина

Бе(1)

Е 211

Натриев бензоат

 

Е 212

Калиев бензоат

 

Е 213

Калциев бензоат

 

Е 214

Етил р-хидроксибензоат

р-ХБ

Е 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

 

Е 216

Пропил р-хидроксибензоат

 

Е 217

Натриев пропил р-хидроксибензоат

 

Е 218

Метил р-хидроксибензоат

 

Е 219

Натриев метил р-хидроксибензоат

 

(1) Бензоената киселина може да присъства в някои храни, получени чрез ферментация и при спазването на добрата производствена практика

Раздел А2: Храни, в които се разрешава да се влагат определени консерванти и антиоксиданти от раздел А1 и техните максимални нива

Храни

Максимално ниво (mg/kg или mg/l)

 

 

Со

Бе

р-ХБ

Со+Бе

Со+р

Со+Бе

 

 

 

 

 

-ХБ

+р-ХБ

1

2

3

4

5

6

7

Ароматизира-

200

 

 

 

 

 

ни вина, арома-

 

 

 

 

 

 

тизирани напит-

 

 

 

 

 

 

ки на основата

 

 

 

 

 

 

на вино, арома-

 

 

 

 

 

 

тизирани кокт-

 

 

 

 

 

 

ейли от грозде

 

 

 

 

 

 

и вино

 

 

 

 

 

 

Безалкохолни

300

150

 

250Со+

 

 

ароматизирани

 

 

 

150 Бе

 

 

напитки, без

 

 

 

 

 

 

млечни напитки

 

 

 

 

 

 

Течни чаени

 

 

 

600

 

 

концентрати и

 

 

 

 

 

 

течни плодови

 

 

 

 

 

 

и билкови кон-

 

 

 

 

 

 

центрирани

 

 

 

 

 

 

настойки

 

 

 

 

 

 

Неферментирал

 

 

 

2000

 

 

гроздов сок

 

 

 

 

 

 

Вина от грозде

200

 

 

 

 

 

(включително

 

 

 

 

 

 

подсилени),

 

 

 

 

 

 

гроздова мъст,

 

 

 

 

 

 

безалкохолни

 

 

 

 

 

 

напитки на ба-

 

 

 

 

 

 

зата на вино,

 

 

 

 

 

 

ферментирали

 

 

 

 

 

 

напитки от плод

 

 

 

 

 

 

различен от

 

 

 

 

 

 

грозде (вкл. бе-

 

 

 

 

 

 

залкохолни);

 

 

 

 

 

 

Мейд уайн

 

 

 

 

 

 

(Made wine);

 

 

 

 

 

 

сайдер и пери

 

 

 

 

 

 

(вкл. безалко-

 

 

 

 

 

 

холни)

 

 

 

 

 

 

Сод...Зафт или

500

200

 

 

 

 

Зодет...Зафт

 

 

 

 

 

 

(Sod...Saft или

 

 

 

 

 

 

Sodet...Saft)

 

 

 

 

 

 

Безалкохолно

200

 

 

 

 

 

пиво в буре

 

 

 

 

 

 

Медовина

200

 

 

 

 

 

Спиртни напит-

200

200

 

400

 

 

ки с алкохолно

 

 

 

 

 

 

съдържание

 

 

 

 

 

 

по-малко от

 

 

 

 

 

 

15 об.%

 

 

 

 

 

 

Пълнеж за ра-

1000

 

 

 

 

 

виоли и подоб-

 

 

 

 

 

 

ни продукти

 

 

 

 

 

 

Конфитюри,

 

500

 

1000

 

 

желета, марма-

 

 

 

 

 

 

лади и подобни

 

 

 

 

 

 

продукти, нис-

 

 

 

 

 

 

коенергийни

 

 

 

 

 

 

или без захар

 

 

 

 

 

 

(с ниско съдър-

 

 

 

 

 

 

жание на захар)

 

 

 

 

 

 

и други смеси

 

 

 

 

 

 

на плодова осно-

 

 

 

 

 

 

ва за намазване

 

 

 

 

 

 

Захаросани пло-

 

 

 

 

 

 

дове и зеленчу-

 

 

 

 

 

 

ци и други из-

 

 

 

 

 

 

ползвани в слад-

 

 

 

 

 

 

карството

 

 

 

1000

 

 

Сушени плодове

1000

 

 

 

 

 

Фрутгрод и

1000

500

 

 

 

 

Роте Грютце

 

 

 

 

 

 

(Frugtgrod и Rote

 

 

 

 

 

 

Grutze)

 

 

 

 

 

 

Плодови и зелен-

1000

 

 

 

 

 

чукови полуфаб-

 

 

 

 

 

 

рикати без пюре,

 

 

 

 

 

 

мусове, компоти,

 

 

 

 

 

 

салати и други

 

 

 

 

 

 

подобни консер-

 

 

 

 

 

 

вирани или бу-

 

 

 

 

 

 

тилирани про-

 

 

 

 

 

 

дукти

 

 

 

 

 

 

Зеленчуци в оцет,

 

 

 

 

 

 

саламура или

 

 

 

 

 

 

олио с изключе-

 

 

 

 

 

 

ние на маслини

 

 

 

2000

 

 

Картофено браш-

 

 

 

 

 

 

но и нарязани

 

 

 

 

 

 

бланширани

 

 

 

 

 

 

картофи

2000

 

 

 

 

 

Гночи (Gnocchi)

1000

 

 

 

 

 

Полента (Polenta)

200

 

 

 

 

 

Маслини и техни

1000

500

 

1000

 

 

продукти

 

 

 

 

 

 

Желирани месни

 

 

 

 

1000

 

продукти (готве-

 

 

 

 

 

 

ни, консервира-

 

 

 

 

 

 

ни, сушени),

 

 

 

 

 

 

Пастет "Пате"

 

 

 

 

 

 

(Pate)

 

 

 

 

 

 

Повърхностно

 

 

 

 

 

кн

обработени сухи

 

 

 

 

 

 

месни продукти

 

 

 

 

 

 

Полуконсервира-

 

 

 

2000

 

 

ни рибни про-

 

 

 

 

 

 

дукти (презерви),

 

 

 

 

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

продукти от

 

 

 

 

 

 

хайвер

 

 

 

 

 

 

Осолена сушена

 

 

 

200

 

 

риба

 

 

 

 

 

 

Готвени скариди

 

 

 

2000

 

 

Кренгън кренгън

 

 

 

6000

 

 

и Кренгън вулга-

 

 

 

 

 

 

рис (Crangon

 

 

 

 

 

 

crangon и Cran-

 

 

 

 

 

 

gon vulgaris)

 

 

 

 

 

 

готвени

 

 

 

 

 

 

Нарязани и па-

1000

 

 

 

 

 

кетирани сире-

 

 

 

 

 

 

на и кашкавали

 

 

 

 

 

 

Пресни сирена

1000

 

 

 

 

 

Преработени

2000

 

 

 

 

 

сирена и каш-

 

 

 

 

 

 

кавали

 

 

 

 

 

 

Сирена и каш-

1000

 

 

 

 

 

кавали на пла-

 

 

 

 

 

 

стове и такива

 

 

 

 

 

 

с прибавени

 

 

 

 

 

 

храни

 

 

 

 

 

 

Млечни десерти

 

 

 

300

 

 

без топлинна

 

 

 

 

 

 

обработка

 

 

 

 

 

 

Извара

1000

 

 

 

 

 

Яйчен меланж

 

 

 

5000

 

 

(белтъци, жъл-

 

 

 

 

 

 

тъци или цели

 

 

 

 

 

 

яйца)

 

 

 

 

 

 

Изсушени, кон-

1000

 

 

 

 

 

центрирани, зам-

 

 

 

 

 

 

разени и дълбо-

 

 

 

 

 

 

ко замразени

 

 

 

 

 

 

яйчни продукти

 

 

 

 

 

 

Нарязан и паке-

2000

 

 

 

 

 

тиран хляб и ръ-

 

 

 

 

 

 

жен хляб

 

 

 

 

 

 

Частично изпе-

2000

 

 

 

 

 

чени и предвари-

 

 

 

 

 

 

телно пакетира-

 

 

 

 

 

 

ни печива, пред-

 

 

 

 

 

 

назначени за про-

 

 

 

 

 

 

дажба на дребно

 

 

 

 

 

 

и нискоенергиен

 

 

 

 

 

 

хляб, предназна-

 

 

 

 

 

 

чен за продажба

 

 

 

 

 

 

на дребно

 

 

 

 

 

 

Фини печива с

2000

 

 

 

 

 

водна активност

 

 

 

 

 

 

повече от 0,65

 

 

 

 

 

 

Снаксове на

 

 

 

 

1000

 

зърнена и кар-

 

 

 

 

макс.

 

тофена основа

 

 

 

 

(300

 

и ядки с покритие

 

 

 

 

р-ХБ)

 

Теста (от яйца,

 

 

 

 

 

 

мляко и брашно)

2000

 

 

 

 

 

Сладкарски из-

 

 

 

 

 

1500

делия с изкл. на

 

 

 

 

 

(макс.

шоколад

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

р-ХБ)

Дъвка

 

 

 

 

1500

 

Покрития (си-

1000

 

 

 

 

 

ропи за палачин-

 

 

 

 

 

 

ки, ароматизи-

 

 

 

 

 

 

рани сиропи за

 

 

 

 

 

 

млечни шейкове

 

 

 

 

 

 

и сладолед, дру-

 

 

 

 

 

 

ги подобни)

 

 

 

 

 

 

Мастни емулсии

1000

 

 

 

 

 

(без краве масло)

 

 

 

 

 

 

със съдържание

 

 

 

 

 

 

на мазнина над

 

 

 

 

 

 

60 %

 

 

 

 

 

 

Мастни емулсии

2000

 

 

 

 

 

със съдържание

 

 

 

 

 

 

на мазнина под

 

 

 

 

 

 

60 %

 

 

 

 

 

 

Емулгирани со-

1000

500

1000

 

 

 

сове със съдър-

 

 

 

 

 

 

жание на мазни-

 

 

 

 

 

 

на над 60 %

 

 

 

 

 

 

Емулгирани со-

2000

1000

 

2000

 

 

сове със съдър-

 

 

 

 

 

 

жание на мазни-

 

 

 

 

 

 

на под 60 %

 

 

 

 

 

 

Неемулгирани

 

 

 

1000

 

 

сосове

 

 

 

 

 

 

Готови салати

 

 

 

1500

 

 

Горчица

 

 

 

1000

 

 

Подправки

 

 

 

1000

 

 

Течни супи и

 

 

 

 

 

 

бульони с изк-

 

 

 

 

 

 

лючение на те-

 

 

 

 

 

 

зи в метална

 

 

 

 

 

 

опаковка

 

 

 

500

 

 

Желирани мес-

1000

500

 

 

 

 

ни продукти, пача

 

 

 

 

 

 

Течни хранител-

 

 

 

 

 

2000

ни вещества към

 

 

 

 

 

 

диетични храни

 

 

 

 

 

 

Диетични храни

 

 

 

1500

 

 

със специално

 

 

 

 

 

 

предназначение

 

 

 

 

 

 

(без храните за

 

 

 

 

 

 

кърмачета и

 

 

 

 

 

 

малки деца) -

 

 

 

 

 

 

нискоенергийни

 

 

 

 

 

 

диети за намаля-

 

 

 

 

 

 

ване на телесно-

 

 

 

 

 

 

то тегло, замест-

 

 

 

 

 

 

ващи изцяло или

 

 

 

 

 

 

частично един

 

 

 

 

 

 

или няколко хра-

 

 

 

 

 

 

нителни приема

 

 

 

 

 

 

от дневния хра-

 

 

 

 

 

 

нителен прием,

 

 

 

 

 

 

в съответствие с

 

 

 

 

 

 

Наредбата за

 

 

 

 

 

 

изискванията

 

 

 

 

 

 

към храните за

 

 

 

 

 

 

нискоенергийни

 

 

 

 

 

 

диети за намаля-

 

 

 

 

 

 

ване на телесно-

 

 

 

 

 

 

то тегло (ДВ, бр.

 

 

 

 

 

 

107 от 2002 г.)

 

 

 

 

 

 

...Мехю и Маку-

500

200

 

 

 

 

тету...Мехю

 

 

 

 

 

 

(Mehu и Makeu-

 

 

 

 

 

 

tettu Mehu)

 

 

 

 

 

 

Аналози на ме-

2000

 

 

 

 

 

со, риба, ракооб-